http://viwamex.com/

 Kinh doanh xuất nhập khẩu vật tư chuyên ngành Cấp thoát nước và Môi trường, máy móc, thiết bị, phụ tùng xây dựng, dây chuyền công nghệ tự động hoá, phương tiện vận tải, thiết bị điện, điện tử, hàng thủ công mỹ nghệ, hàng nông lâm thuỷ sản và vật tư, thiết bị chuyên ngành cấp thoát nước và môi trường;
- Đưa lao động và chuyên gia Việt Nam đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài theo hợp đồng;
- Tổ chức lữ hành nội địa, quốc tế, tư vấn du học và dịch thuật... 
http://viwamex.com/